Untitled Document
TR | EN
Untitled Document
 
PRODUCTS

Home / Products / Customized Power Solutions / DRM Energy Storage Systems
DRM ENERGY STORAGE SYSTEMS
 
400kVA- 1MVA
 
 
 
HIGHLIGHTS
 
Modular, flexible and scalable up to xx MVA
Containerised Design, Complete Solution from Single Source
Dual-function storage capability
Ultra high efficiency 
Smart Energy management  
Multi grid support functions  (Peak shaving, frequency/ voltage stabilization..etc)
Compatible with different battery Technologies 

OUTDOOR
tabmenu
INNOVATIVE ENERGY STORAGE SYSTEM FOR THE SMART MANAGEMENT OF ELECTRICAL GRIDS
As the energy industry moves away from carbon-heavy production, Renewable Energy and Storage is being critical for delivering on the demand while securing the future of world energy and playing a prominent role in a grid that is migrating to a higher penetration of renewable energy, smarter grids, and flexible grids. 

However, high penetration creates power transmission instability challenges, thus Grid Operators require stringent dynamic and static grid support features for Power Conversion Systems .

For a stable transmission and distribution, the power grid operators need a real-time match between electricity supply and consumption.

To meet the challenge of energy stability
Makelsan has solutions from kW to MW.

Makelsan Energy Storage and Power Conversion Systems enables fast response times to
variations in demand and supply, helping to maintain grid stability and ensuring reliable and
high-quality energy supplies through a range of applications.Easy to install
More Stable and Efficient Management of Smart Grids

Improves the stability of the grid and increases efficiency of the Smart grids by multi grid support functions like voltage & frequency regulation, load shifting, peak shaving.
Easy to install
Reducing Energy Costs by Smart Energy Management

Electricity stored during off-peak time can be used during on-peak hours so that home/commercial owners can cut peak demand and electricity cost. Reduce the investment costs for transmission and distribution network. Energy time-shift can allow for producers to reduce their overall costs for electricity.
Easy to install
Full utilization of Renewable Energy Sources

Increased use of renewable electricity generation. Contribute to the decarbonisation of other economic sectors.Manages the intermittence of renewable energy production and support the integration of higher shares of variable renewable energy.
 
Easy to install
Improves power quality

Can function in a reserve capacity to support the grid in the event of a catastrophic failure to the grid and increase the operational performance and reliability of the grids.
Easy to install
Significant cost savings for consumers

Enables customers to buy energy at periods when the cost is low, rather than consuming energy from the grid when the cost is high. Energy time-shift can allow for consumers to reduce their overall costs for electricity.
Easy to install
Balances Energy Supply and Demand

Can help deal with fluctuations in demand and generation by allowing excess electricity to be 'saved' for periods of higher electricity demand. Provides ability to regulate grid frequency , voltagein both directions and meet the challenger od demand response balance.
 
Brochure
  DRM Energy Storage Systems
    
 
TR
 
EN
  DRM Energy Storage Systems
    
 
TR
 
EN
  DRM Energy Storage Systems
    
 
TR
 
EN
  DRM Energy Storage Systems
    
 
TR
 
EN
User Manuals
AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN YENİLİKÇİ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ
Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömür, doğal gaz ve petrol gibi
konvansiyonel enerji kaynakları kullanılarak karşılanmaktadır. Konvansiyonel yakıtların kullanılması ise, sera gazı salınımının önemli oranda artmasına ve küresel ısınma gibi bütün dünyayı etkileyen önemli sonuçlara neden olmaktadır.

Güneş ve rüzgar tabanlı yenilenebilir enerji sistemleri, çevre dostu ve sürdürülebilir bir işletim sağlarlar.
Ancak yenilenebilir enerji kaynakları doğa koşullarına son derece bağımlı durumdadır. Enerji üretimi sürekli değildir.

Bu kaynaklar ile üretilen enerji sezonluk, günlük ve hatta anlık olarak bile büyük değişimler gösterebilmektedir. Bu durum da üretilen enerjinin genel enerji talebi ile tam olarak örtüşmemesine neden olmaktadır.

İşte bu dengesizliği ortadan kaldırabilmek için;

Makelsan, 

enerji temini ve talebi arasında doğabilecek farkı gidermek, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, şebeke güvenliğinin arttırılması , iletim/dağıtım problemlerinin ve maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla

KW’dan MW’a uzanan geniş bir Enerji Depolama Çözüm yelpazesi sunuyor.

Kataloglar
  DRM Enerji Depolama Sistemleri
    
 
TR
 
EN
  DRM Enerji Depolama Sistemleri
    
 
TR
 
EN
  DRM Enerji Depolama Sistemleri
    
 
TR
 
EN
  DRM Enerji Depolama Sistemleri
    
 
TR
 
EN


 
 
REMOTE MONITORING AND CONTROL  
 
SYNCHRONIZATION SYSTEMS