6 Makelsan | Makelsan Jeneratör | Dizel Jeneratörler | Mobil Aydınlatma Kulesi Untitled Document
TR | EN
Untitled Document
 
KURUMSAL

Anasayfa / Kurumsal / Firma
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Makelsan olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için tüm faaliyetlerimizin çevre, insan ve toplum üzerindeki etkilerini titizlikle değerlendiriyor, etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz.
Sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyen EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 10002:2015'ten oluşan entegre yönetim sistemleri kapsamında, iç ve dış denetim süreçlerini uygulayarak, çalışanlarımızın eğitimlerini gerçekleştiriyoruz.
Sürdürülebilirliğe ulaşmak için etkili olabileceğimiz her alanda etkin bir rol üstenme hedefi dogrultusunda;
ÇEVRE

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca optimum düzeyde verimli olması için çalışıyoruz.
Ürünlerimizin geri kazanımını, yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü teşvik ediyoruz.
Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojiler seçiyoruz.
ENERJİ

Mevcut kaynakları sorumlulukla kullanarak; akıllı şehirler / şebekeler ile uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen verimliliği yüksek, daha az enerji tüketen ürün ve çözümler geliştiyoruz.
KALİTE

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaklarımıza değer sağlamak üzere işimizi verimli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Müşteri odaklılıgı ve sürekli iyileştirmeyi organizasyonumuzun bütününe yayıyoruz.
Yenilikçi ve yaratıcı çalışan kültürünü destekliyoruz.
 
 
DEĞERLERİMİZ